Tudomány és Innováció

gaal_istvan_2.jpgAz egyetemen belül mind a képzés, mind a tudomány terén a Tudományegyetemi Karokon belül jelenik meg a legszélesebb kínálat. Egymástól sok tekintetben igen távol álló diszciplínákat művelő tudományos műhelyek, karok, doktori iskolák tartoznak ebbe a szervezeti egységbe a természettudományoktól a bölcsészettudományokig, a műszaki tudományoktól a társadalomtudományokig, a művészetekig. Ez az óriási szellemi potenciál országos szinten is a legjelentősebbek közé tartozik.

A TEK fontos feladata a tudományos kutatás kari és a karok határait átlépő más szervezeti struktúrái – doktori tanácsok, kutatóegyetemi hálózat – közötti koordináció, amelyre a folyamatos működés érdekében szükség van. A TEK diszciplináris sokszínűsége jó lehetőséget nyújt az egyes területek közötti kapcsolatos kialakítására, egyúttal feladatként jelöli meg a tudományos stratégia kialakítását, az innovációs és pályázati koordinációt, az induló innovációs és pályázati programok segítését, szükség szerinti előkészítését és összehangolását, valamint a folyamatos tájékoztatást a karok, kutatócsoportok számára.
A fejlesztés körébe tartozik a doktori iskolák működési feltételeinek és minőségi munkájának biztosítása, és ahol erre lehetőség van, új doktori iskola indítása. A tudomány eredményeinek széles körű megismertetését szolgálja a közművelődési tevékenység, amelynek meglévő és már jól működő formái mellett új programok indítását is tervezzük.

Prof. Dr. Gaál István
elnök, rektorhelyettes

Stratégiai Igazgatóság

szanto_zsuzsanna.jpgA TEK Elnöki Hivatalának részeként a Stratégiai Igazgatóság a DE TEK funkcionális szervezeti egysége. A Stratégiai Igazgatóságot a stratégiai igazgató vezeti, aki részt vesz a DE TEK vezetésével kapcsolatos operatív döntések meghozatalában.
A Stratégiai Igazgatóság önálló és kezdeményező pályázati koordinációs munkát végez, melynek keretében információkat gyűjt, szolgáltatást nyújt a karok felé és egyéb döntéseket elősegítő és támogató munkát végez. Feladata, hogy ösztönözze az Európai Uniós pályázatokon való részvételt továbbá, hogy hidat teremtsen az ipari szereplők és a TEK között.
A Stratégiai Igazgatóság pályázati aktivitása egyrészt feltételezi a karok, intézetek és oktatók korábbi sikeres pályázati tevékenységének megőrzését, másrészt lehetővé tesz új típusú együttműködéseket is (pl. az egyetem-ipar kapcsolatában). Az Európai Unióhoz történő csatlakozása után hazánknak fontos feladata a versenyképes gazdaság megteremtése, amelyhez az EU pályázatain (ÚMFT , FP7 , Svájci-magyar együttműködés , HU-RO román-magyar határmenti pályázatok , stb.) való sikeres szereplés kulcsfontosságú.
A kutatási eredmények hasznosítási lehetőségeinek kiaknázása érdekében a Stratégiai Igazgatóság egyben találmány bejelentő kontaktpontként is működik. Ez azt jelenti, hogy a feltalálók által bejelenteni kívánt találmányok egy előszűrést követően kerülnek a TTI-hez újdonságvizsgálatra.

A Stratégiai Igazgatóság hatásköre a következő feladatok elvégzésére terjed ki:
 • pályázati felhívások figyelése és azok közzététele;
 • az Egyetemre érkező pályázati felhívások közzététele;
 • a hatáskörébe tartozó pályázati tevékenység koordinációja, a pályázatok nyilvántartása, a projektek menedzselése, nyomonkövetése;
 • a központilag továbbítandó pályázatok esetében a pályázati szándék felismerése, az érintettek közötti egyeztetés, pályázatok összegyűjtése, továbbítása;
 • pályázatokkal kapcsolatos konzultációk szervezése;
 • pályázat kiírókkal történő egyeztetés, kapcsolattartás;
 • az egyetem számára korlátozott számú beadható pályázat esetén TEK szintű érdekegyeztetés és koordináció annak érdekében, hogy egyetemi stratégiai irányelveknek megfelelő fejlesztések kerüljenek benyújtásra;
 • aktív közreműködés azon fejlesztési elképzelések koordinálásában és összehangolásában, ahol az egyetem egy pályázatot adhat be;
 • az Intézményfejlesztési Terv (IFT) és Fenntartható Fejlődési Stratégia aktualizálása, pályázók, projektmenedzserek munkájának segítése, pályázatokhoz szükséges háttéranyagok elkészítése;
 • közérdekű adatok összegyűjtése, a Stratégiai és Fejlesztési Bizottság, az OEC és AGTC centrumösszekötőivel történő kapcsolattartás, információcsere, projekttervezés;
 • a jogszabályok alapján készülő szabályzatok véleményezése és vezetőség elé terjesztése, szükség esetén szabályzatok megalkotásának kezdeményezése;
 • a karokkal és a TEK egyéb szervezeti egységeivel történő szoros együttműködés részeként a TEK-et érintő projektek, fejlesztések megvalósítása.


Dr. Szántó Zsuzsanna
stratégiai igazgató


Pályázati hírek

A TEK projektjeinek honlapjai

2012. május 10.  |  Nyertes pályázatok

Az alábbi listában szereplő linkeken keresztül elérhetőek a TEK pályázatainak elkészült honlapjai, melyek tájékoztatnak a projektek aktuális előrehaladásáról.
bővebb információ >

ERANET támogatott projektjei

2011. augusztus 05.  |  Nyertes pályázatok

Az ERANET_HU_09 Program pályázati kiírásra 2010. június 1-jéig benyújtott pályaművek közül az alábbiak esetében született támogatói döntés.
bővebb információ >

Elindul a magyar EUREKA elnökség

2011. augusztus 08.  |  Pályázati hírek

Magyarország nevében Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért felelős államtitkára Jeruzsálemben ünnepélyes keretek között átvette az EUREKA együttműködési program elnöki tisztségét.
bővebb információ >

Szakértői tanulmányutak

2011. augusztus 23.  |  Aktuális pályázatok

Fő célja, hogy támogassa az Európai Uniónak az oktatási és képzési rendszereket érintő célkitűzéseit, hogy elősegítse az európai szintű információ- és tapasztalatcserét és az egymástól tanulást oktatási és képzési kérdésekben, terjessze a szakértői tanulmányutak résztvevői által megszerzett ismereteket és nemzetközi tapasztalatokat, összekapcsolja a szakértői tanulmányutakat az Oktatás és képzés 2020 munkaprogrammal, valamint a Bologna és a Koppenhága folyamattal.
bővebb információ >