Oktatás

Díszudvar magazin

> tovább

csorba_peter.jpgA Tudományegyetemi Karok (TEK) hivatalosan deklarált, elsőszámú feladata az oktatás. Az itt dolgozók kétharmada oktatói munkakörbe van besorolva és több százan vannak azok is, akiknek napi tevékenysége közvetlenül az oktatáshoz kapcsolódik. Sok hazai felsőoktatási intézményhez képest nálunk igen magas a teljes állásban itt oktatók aránya, a tanárok zöme a debreceni feladatait tekinti a legfontosabbnak. Debreceni tevékenysége segítette a legmagasabb tudományos szintre a Tudományegyetemi Karok több mint 200 egyetemi tanárát, professszorát és 10 akadémikusát. Az oktatás másik fő szereplője, az egyetemi hallgató. Kiemelkedően magas a bölcsész- a természettudományi, informatikai és a műszaki karokon tanulók több ezres létszáma, de hazai viszonylatban jelentősnek mondható a Debrecenben jogász, közgazdász, gyermeknevelési vagy zenei képzésben részesülők aránya is.
Az itt folyó oktatás sokszínűségét jól jellemzi, hogy a csaknem hetven alap- több mint 35 mester- és egy osztatlan képzési szak az ország egyetemei között a legszélesebb palettát kínálja. További előny, hogy egyes szakok különleges oktatási kapcsolatai intézményen belül kielégíthetők az orvos- vagy agrártudományok felé is. A legmagasabb szintű oktatás a TEK 12 doktori iskolájában folyik, ahol évente kb. 150 hallgató kezdi meg tudományos pályájának első lépéseit.
A TEK oktatási feladatainak fontos szelete a tanárképzés, amely 5 kar képzésében is szerepel. Ebből következően a Tudományegyetemi Karok szervezeti egységének nélkülözhetetlen része a három debreceni gyakorlóiskola, de az oktatási feladatokhoz kapcsolódóan alakult ki a partneriskolák regionális hálózata is. Szintén az oktatás hatékonyságának emelését szolgálják az ún. kihelyezett tanszékek, amelyek különféle gazdasági, ipari vagy államigazgatási szervezetek részeként vállalnak részt az oktatásból.
A Tudományegyetemi Karokon arányaiban kevesebb külföldi hallgató részesül idegennyelvű képzésben, mint az orvostudományi centrumban, nálunk viszont jóval magasabb – évente 200-250 fős csoportot alkot – az Erasmus-ösztöndíjjal főleg az Európai Unió országaiba utazók száma. Debrecen fontos szerepet játszik a kárpát-medencei magyarság felsőoktatási képzésében, minden karon előfordulnak erdélyi, kárpátaljai, felvidéki magyar nemzetiségű hallgatók.
Ma az oktatás minden fejlett és fejlődő országban elismerten stratégiai fontosságú ágazat. Sikeressége, színvonala döntően hozzájárul a régió, az ország eredményeihez. A debreceni felsőoktatás évszázados hagyományai erős alapokat nyújtanak ahhoz, hogy a Tudományegyetemi Karokon megvalósuló oktatás is kiemelkedő színvonalat képviseljen.

Prof. Dr. Csorba Péter
oktatási és tanárképzési elnökhelyettes

Alapszakok

TTK
 • Biomérnöki
 • Biológia
 • Fizika
 • Földrajz
 • Földtudományi
 • Kémia
 • Környezettan
 • Matematika
 • Vegyészmérnöki
 • Villamosmérnöki
BTK
 • Andragógia
 • Anglisztika
 • Germanisztika
 • Kommunikáció és médiatudomány
 • Magyar
 • Néprajz
 • Ókori nyelvek és kultúrák
 • Pedagógia
 • Politológia
 • Pszichológia
 • Romanisztika
 • Szabad Bölcsészet
 • Szlavisztika
 • Szociális munka
 • Szociológia
 • Történelem
ÁJK
 • Jogász (osztatlan képzés)
 • Igazgatásszervező 
GYFK
 • Andragógia
 • Óvodapedagógus
 • Szociálpedagógia
 • Csecsemő- és kisgyermeknevelő
IK
 • Gazdaságinformatikus
 • Informatikus könyvtáros
 • Mérnök informatikus
 • Programtervező informatikus
KTK
 • Gazdálkodási és menedzsment
 • Közszolgálati
 • Nemzetközi gazdálkodás
MK
 • Építészmérnöki
 • Építőmérnöki
 • Gépészmérnöki
 • Környezetmérnöki
 • Mechatronikai mérnöki 
 • Műszaki menedzser
ZK
 • Alkotóművészet és muzikológia
 • Előadóművészet
   

Mesterszakok

TTK
 • Vegyész
 • Matematikus
 • Hidrobiológus
 • Geográfus
 • Fizikus
 • Biomérnöki
 • Biológus
 • Anyagtudomány
 • Alkalmazott matematikus
 • Biotechnológia
 • Környezettudomány
BTK
 • Amerikanisztika
 • Andragógia
 • Anglisztika
 • Digitális bölcsészet
 • Esztétika
 • Filozófia 
 • Finnugrisztika
 • Klasszika-filológia
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Német nyelv, irodalom és kultúra
 • Néprajz
 • Neveléstudományi
 • Pszichológia
 • Szlavisztika
 • Történelem
 • Kommunikáció- és médiatudomány
 • Szociálpolitika
 • Szociológia
ÁJK
 • Közigazgatási
GYFK
 • Emberi erőforrás tanácsadó
IK
 • Programtervező informatikus
 • Informatikus könyvtáros
 • Gazdaságinformatikus
KTK
 • Master of Business Administration 
 • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
 • Vezetés és szervezés
MK
 • Tervező építészmérnöki
 • Létesítménymérnöki
 • Környezetmérnöki

ZK
 • Kóruskarnagy
 • Klasszikus hangszerművész
 • Klasszikus énekművész
 • Karmester
   

Tanárszakot a legtöbb szakmaterületen indítunk!

Szakokkal kapcsolatos bővebb információkért látogasson el felvételi oldalunkra.

felveteli.tekqr.jpg