Kitüntetések

Számos kitüntetést alapítottunk annak érdekében, hogy oktatóink, hallagtóink, támogatóink és a tanárképzésben részt vevő partnereink tevékenységét elismerjük.

Támogatóink részére:
A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karokért Díj, Arany Toll Díj


Oktatóink, kutatóink és dolgozóink részére: A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Elnökének Elismerő Oklevele, A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karokért Emlékérem, Az Év Tudományos Publikációja Aranyérem, Az Év Hallgatói Tudományos Publikációja Aranyérem, Az Év Találmánya Aranyérem

Hallgatóink részére: A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Kiváló Hallgatója

Tanárképzési partnereink részére: Kiváló Vezetőtanár, Kiváló Mentortanár, Kiváló Helyi Gyakorlóhely, Kiváló Vidéki Gyakorlóhely
tudomanyegyetemi_karokert_dij_kicsi.jpgA Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karokért Díj

A kitüntetés azoknak a hazai és külföldi természetes személyeknek adományozható, akik tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárultak a Tudományegyetemi Karok fejlődéséhez, elismertségének növeléséhez, kapcsolatrendszerének fejlesztéséhez. A díj kisplasztika, amely évente legfeljebb két személynek adományozható.

A díjat a DE TEK Elnöksége által támogatott személyek kaphatják a DE TEK elnök döntése alapján.

A díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.


Hegedűs Lajos
vezérigazgató
TEVA Gyógyszergyár Zrt.
2009
Ilosvai Péter
ügyvezető igazgató
IT Services Hungary Kft.
2010
Dr. Ábrahám László ügyvezető igazgató
National Instruments Hungary Kft. 2011
Miklóssy Ferenc
elnök Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2012
Dr. Balla Lajos
elnök
Debreceni Ítélőtábla
2013Arany Toll Díj

A kitüntetésben azok a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti vagy tartós munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló személyek vagy alkotói közösségek részesülhetnek, akik/amelyek a DE TEK oktatási és tudományos eredményeit magas színvonalon és hitelesen mutatják be. A díjjal oklevél és műalkotás jár, a díjból évente legfeljebb egy adományozható, odaítéléséről a DE TEK Oktatási Bizottsága valamint Tudományos és Innovációs Bizottsága együttes javaslatára a DE TEK Tanácsa dönt.

A díj átadására ünnepélyes keretek között, lehetőleg doktoravató ünnepségen kerül sor.kit-emlekerem.jpgA Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karokért Emlékérem

Kaphatják a DE TEK-hez tartozó egységek oktatói, kutatói, dolgozói, gyakorlóiskolai tanárai és hallgatói, több éven át kifejtett kimagasló szakmai tevékenységükért és közösséget segítő munkájukért.
Hallgatók esetében adományozható kiemelkedő tanulmányi, szakmai, tudományos, illetve közéleti tevékenységért, amellyel a DE TEK hírnevét öregbítették, illetve sokat tettek a DE TEK egységeiben a hallgatói közélet fejlődéséért.

A kitüntetésre a dékánok, a Konzervatórium igazgatója, valamint a gyakorlóiskolák vezetői, hallgatók esetében az Egyetemi HÖK elnöksége tehet javaslatot. Az adományozásról a DE TEK Tanácsa dönt. Évente legfeljebb három oktatói-kutatói és három hallgatói kitüntetés adományozható. A díj nyolc cm átmérőjű öntött érem, előlapján az alapsíkból kiemelkedik A DE TEK logója, hátlapján a „Debreceni Egyetem" és a "Tudományegyetemi Karokért Emlékérem" felirat, a díj sorszáma, az adományozás éve és a díjazott neve kerül bevezetésre. A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél, valamint az adományozás évének első napján érvényes minimálbér négyszeres összegének megfelelő pénzjutalom, hallgatók esetén a hallgatói juttatási keret terhére ösztöndíj-kiegészítés jár.


Dr. Abádi Nagy Zoltán
egyetemi tanár   BTK
2006
Dr. Veliky János igazgató
Hatvani István
Szakkollégium
2007 
Dr. Imre László egyetemi tanár
BTK
2007
Dr. Lenkey Béla nyugalmazott egyetemi docens TTK
2007
Dr. Győry Kálmán egyetemi tanár  TTK 2007
Kováts Zoltán főiskolai docens  ZK 2008
Dr. Varga Gyula
tanszékvezető, főiskolai tanár, dékán  HPFK
2008
Dr. Berényi Sándor
egyetemi docens  TTK 2008
Dr. Nábrádi Zoltánné nyelvtanár Idegennyelvi Központ
TEK Szakcsoport 
2008
Dr. Kapás Judit
egyetemi docens  KTK
2008
Kiss Katalin
HÖK elnöki megbízott  KTK
2009
Dr. Pap Gyula egyetemi tanár
IK
2009
Dr. Szabó Béla egyetemi tanár, dékán  ÁJK
2009
Dr. Nagy Péter
egyetemi tanár
TTK
2009
Dr. Mustó István
egyetemi magántanár  KTK
2010
Dr. Barta János
egyetemi tanár  BTK
2010
Grasselliné dr. Nagy Adél igazgató  AJGYÁI
2010
Dr. Szabó József
professor emeritus
TTK
2010
Dr. Dénes Iván Zoltán
egyetemi tanár
ÁJK
2011
Dr. Kormos János
egyetemi tanár, dékán
KTK
2011
Dr. Virágos Zsolt
egyetemi tanár
BTK
2012
Dr. Németh György
egyetemi tanár
BTK
2012
Dr. Hovánszki Jánosné
dékánhelyettes, intézetigazgató
GYFK
2012
       
Körösparti Péter elnök
DE HÖK  2006
Pilishegyi Péter alelnök
DE HÖK  2006
Dajka Zoltán elnök KTK HÖK 2006
Csíszár Imre HÖK elnök  BTK
2008
Marozsán Gergely HÖK alelnök
IK
2009
Bolváry László HÖK elnök  TTK
2009
Bajusz Bernadett DE kollégiumi bizottsági elnök
BTK
2010
Szabó Gergely István
HÖK elnök  IK
2010
Velegi Sándor KLK Kulturális Bizottsági titkár  TTK
2010
Hegedüs Zoltán
BTK Kari Hallgatói Juttatási Bizottság
korábbi elnöke
BTK
2011
Makszim Csilla
HÖK elnök
GYFK
2011
Serbán Györgyi
Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság
korábbi elnöke
TTK
2011
Döncző Boglárka
HÖK alelnök
TTK
2012
Dr. Kőmíves Péter Miklós
DEHÖK elnöki megbízott
DE HÖK
2012
Szatai Attila
HÖK elnök
BTK
2012
Dr. Kardos Sándor
egyetemi docens, tanszékvezető
ÁJK
2013
Dr. Hajnády Zoltán
egyetemi tanár
BTK
2013
Arnóczki Tamás
HÖK elnök
IK
2013
Drevenyák Eszter
HÖK elnök
KTK
2013
Gócza Ágnes
HÖK elnök
ÁJK
2013kit-elismokl.jpgA Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Elnökének Elismerő Oklevele

A kitüntetést kaphatják DE TEK tartozó egységek oktatói, kutatói, dolgozói, gyakorlóiskolai tanárai, több éven át kifejtett kimagasló szakmai tevékenységükért és közösséget segítő munkájukért.

A kitüntetést a DE TEK Tanácsának javaslatát figyelembe véve a DE TEK elnöke ítéli oda. A DE TEK elnöke adja át ünnepélyes keretek között, az érintett kar oklevélátadó ünnepségén. A kitüntetés évente nyolc személynek adományozható, és a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű pénzjutalommal jár.


Rácz-Szitár Klára
tanulmányi előadó
ÁJK
2007
Dr. Séllei Nóra
egyetemi docens
BTK
2007
Dr. Szilágyi Tamás
biológiai vezetőtanár
KLGYG
2007
Dr. Bölcskei András
egyetemi docens, dékánhelyettes
IK
2007
Szilágyi Katalin
ügyintéző
TTK
2007
Saru Károly
főiskolai docens
ZK
2007
Harman Andrásné
tanár
KLGYÁI
2007
Ábrók Lászlóné
pénzügyi főelőadó
TEK GI
2007
Váradi Judit
főiskolai docens
ZK
2008
Kovács Andrea
szakvezető tanár
AJGYÁI
2008
Dr. L. Nagy Éva
számítástechnikai munkatárs
IK
2008
Bakóné Kósa Katalin
ügyintéző
TTK
2008
Szabó Péter Csaba
egyetemi tanársegéd
BTK
2008
Jócsák Mária
filozófia vezetőtanár
KLGYG
2008
Koroknai Rita
ügyvivő-szakértő
KTK
2008
Bikszády István
vezetőtanár, szaktanácsadó
KLGYÁI
2008
Dr. Gáll József  egyetemi adjunktus  KTK
2009
Dr. Láng Eszer  egyetemi docens  KTK
2009
Ládi József  nyelvtanár
TEK Idegennyelvi Központ  2009
Szabó Edit  adminisztrátor
TTK
2009
Dr. Kollár Sándorné
vezetőtanár  KLGYG  2009
Nagy Viktor  ügyvivő-szakértő  BTK
2009
Dr. Tóth Valéria  egyetemi adjunktus  BTK
2009
Szanics Anikó  tanár
AJGYÁI  2009
Dr. Halász Gábor  egyetemi docens  IK
2010
Gönczy Monika  ügyvivő-szakértő  BTK
2010
Halászné Szentesi Andrea  ügyintéző
TTK
2010
Hamza Sándor  technikai dolgozó
KLGYÁI  2010
Kovácsné Bota Klaudia  ügyintéző
TTK
2010
Szabó István  tanszékvezető, főiskolai docens  ZK
2010
Szerepi Sándor  adjunktus
GYFK
2010
Ulicsné Laczkó Gyöngyvér  ügyvitelellátó alkalmazott  Kollégiumi Igazgatóság
2010
Bodroginé Dr. Zichar Marianna
egyetemi adjunktus
IK
2011
Halczman Attila
ügyvivő-szakértő
MK
2011
Dr. Károlyi Géza
egyetemi docens
KTK
2011
Kóder Lászlóné Vojtó Valéria
vegyésztechnikus
TTK
2011
Dr. Mihajlov Dobromir
egyetemi docens
ÁJK
2011
Sáriné Dr. Gál Erzsébet
vezetőtanár
KLGYG
2011
Végh Kálmánné
tanulmányi előadó
ZK
2011
Dr. Velkey Ferenc
egyetemi docens
BTK
2011
Pálné dr. Juhász Edit
dékáni hivatalvezető
ÁJK
2012
Dr. Balkányi Magdolna
egyetemi docens
BTK
2012
Dr. Pálfi Sándor
mb. tanszékvezető, főiskolai docens
GYFK
2012
Mák Józsefné
tanár
KLGYÁI
2012
Ombódiné Erdey Zsuzsa
tanulmányi csoportvezető
KTK
2012
Dr. Husi Géza
dékánhelyettes, főiskolai docens
MK
2012
Vargáné Matolcsi Mária
főkönyvtáros
TTK
2012
Izbéki Gabriella
ügyvivő-szakértő
ZK
2012
Dr. Csatár Péter
egyetemi adjunktus
BTK 2013
Dr. Cserpák Ferenc
egyetemi adjunktus
TTK
2013
Farkas Lászlóné
ügyintéző
MK
2013
Fazekas Jánosné
testnevelő
GYFK
2013
Dr. Gál Zoltán
IT igazgató
TEK
2013
Kókóné Lukács Éva
ügyintéző
TSK
2013
Dr. Szabó János
főiskolai tanár
ZK
2013
Dr. Törő Emese
egyetemi docens
KTK
2013kit-kivhallg.jpgA Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Kiváló Hallgatója

A kitüntetést kaphatják azon hallgatók, akik kiemelkedő tanulmányi eredményükkel, szakmai munkájukkal hozzájárultak a DE TEK hírnevének öregbítéséhez.

A díj díszoklevél melyre a dékánok és az érintett kari HÖK-ök együttes javaslatára a TEK illetékes elnökhelyettese és a DEHÖK TEK-ből választott alelnöke nyújt be felterjesztést, és melyet a DE TEK Tanácsa ítéli oda, és ünnepélyes keretek között a DE TEK elnöke adja át az érintett kar oklevélátadó ünnepségén. A kitüntetés évente nyolc személynek adományozható, és a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű ösztöndíj-kiegészítéssel jár, a hallgatói juttatási keret terhére.


Petus Anna
hallgató
ÁJK
2007
Kiss Katalin  hallgató
KTK
2007
Nagy Vilmos Márton  hallgató
BTK
2007
Megyesi Emil  hallgató
IK
2007
Huszti Andrea  hallgató
IK
2007
Timári Sarolta  hallgató
TTK
2007
Kerekes József   hallgató
ZK
2007
Kovács Krisztina  hallgató
HPFK  2007
Fülep Máté  magánének szakos hallgató  ZK
2008
Szakadáth László György  szociálpedagógia szakos hallgató
HPFK
2008
Fülöp Erika  PhD hallgató  IK
2008
Marozsán Gergely  programtervező matematikus hallgató  IK
2008
Kovács Tünde  alk. matematikus hallgató  TTK
2008
Török Éva  jogász hallgató  ÁJK
2008
Szatai Attila  kommunikáció-magyar szakos hallgató  BTK
2008
Madarasi Veronika  közgazdász hallgató  KTK
2008
Oláh Zsolt  közgazdász hallgató  KTK
2009
Virágh András Gábor  orgona szakos hallgató  ZK
2009
Korotij Ágnes  programtervező matematikus
IK
2009
Papp Mónika  szociálpedagógus hallgató  GYFK
2009
Sztancs Edit  jogász hallgató
ÁJK
2009
Zákány Judit  jogász hallgató  ÁJK
2009
Pál Gergő  fizika szakos hallgató  TTK
2009
Vági Attila  történelem politológia szakos hallgató  BTK
2009
Tándor Ágnes  programtervező informatikus MSc szakos hallgató  IK
2010
Csécsi Andrea  oboa szakos hallgató  ZK
2010
Zsuponyó Nikolett  andragógia szakos hallgató  GYFK
2010
Kádár Anett Julianna  olasz szakos hallgató  BTK
2010
Ittzés Dávid  joghallgató
ÁJK
2010
Szabó Andrea  közgazdász-gazdálkodási szakos hallgató
KTK
2010
Kiss Dóra  vegyész szakos hallgató
TTK
2010
Váczi Sándor  építészmérnök szakos hallgató
MK
2010
Bene Zsuzsanna
építőmérnök szakos hallgató
MK
2011
Dobos Nóra
történelem MA szakos hallgató
BTK
2011
Mecser Nikoletta
geográfus MSc szakos hallgató
TTK
2011
Dr. Miszti-Blasiusné Szabó Zsuzsanna
joghallgató
ÁJK
2011
Oláh Zita
gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató
KTK
2011
Szauervein Szabolcs
programtervező informatikus
IK
2011
Szilágyi Valéria
zongora szakos hallgató
ZK
2011
Vasné Szilágyi Klarissza
óvodapedagógus szakos hallgató
GYFK
2011
Alexa Péter
joghallgató
ÁJK
2012
Szabó Barbara
kommunikáció MA-andragógia BA szakos hallgató
BTK
2012
Dobó Edit
andragógia szakos hallgató
GYFK
2012
Szunai János
programtervező informatikus MSc szakos hallgató
IK
2012
Mezei Péter
vezetés és szervezés MSc szakos hallgató
KTK
2012
Tóth Gellért
környezetmérnök szakos hallgató
MK
2012
Kovács József
fizikus MSc szakos hallgató
TTK
2012
Molnár Eszter
oboaművész szakos hallgató
ZK
2012
Zsugyó Virág
joghallgató
ÁJK
2013
Csernus Bernadett
óvodapedagógus szakos hallgató
GYFK
2013
Takács Attila
biológus MSc szakos hallgató
TTK
2013
Kruppa Kinga
programtervező informatikus BSc szakos hallgató
IK
2013
Laczkó-Pető Balázs
ütőhangszer szakos hallgató
ZK
2013
Mészáros Péter
kommunikáció és médiatudomány MA szakos hallgató
BTK
2013
Porczió Veronika
magyar MA szakos hallgató
BTK
2013
Skrabák Zoltán
tervező építészmérnök MA szakos hallgató
MK
2013
Vékony Orsolya
nemzetközi gazdaság MA szakos hallgató
KTK
2013
Csont István
tanári MSc, informatika PhD szakos hallgató
IK
2013kit-tudpubl.jpgAz Év Tudományos Publikációja Aranyérem

A díjat a DE TEK olyan oktatója, kutatója vagy kutatói közössége kaphatja, aki/amely az adományozást megelőző évben vagy az adományozás évében augusztus 31-ig kiemelkedő szakmai jelentőségű magas impakt faktorú, teljes terjedelmű tudományos publikációt jelentetett meg. Évente legfeljebb három díj adományozható, a következő tudományterületek között lehetőleg egyenlő arányban megosztva: műszaki és természettudományok, bölcsészettudományok, társadalomtudományok. A kitüntetés adományozásáról a kari tanácsok kezdeményezésére és a DE TEK Tudományos és Innovációs Bizottsága javaslatára a DE TEK Tanácsa dönt. A díjjal oklevél és érem jár.


Dr. Kun Ferenc
egyetemi adjunktus
TTK
2007
Dr. Tóth Enikő
egyetemi tanársegéd
BTK
2008
Dr. Dénes Iván Zoltán
egyetemi tanár, tanszékvezető
ÁJK
2008
Dr. Molnár Lajos
egyetemi tanár
TTK
2008
Dr. Kertész András és kutatócsoportja
egyetemi tanár
BTK
2009
Dr. Terdik György
oktatási dékánhelyettes
IK
2009
Dr. Varju Márton
egyetemi tanársegéd
ÁJK
2009
Dr. Bessenyei Mihály
egyetemi adjunktus
TTK
2010
Dr. Orosz István
professor emeritus
BTK
2010
Dr. Tóth Gábor Attila 
egyetemi adjunktus
ÁJK
2010
Dr. Gulácsi Zsolt
egyetemi docens
TTK
2011
Dr. Hoffmann István
egyetemi tanár, tanszékvezető
BTK
2011
Dr. Madai Sándor
egyetemi adjunktus, tanszékvezető
ÁJK
2011
"Debrecen Város 650 éves" c. publikáció szerzői
  BTK
2012
Dr. Földvári Péter
egyetemi docens
KTK
2012
Dr. Kalmár Ferenc
tudományos dékánhelyettes
MK
2012
Dr. Séllei Nóra
egyetemi tanár, intézetigazgató helyettes
BTK
2013
Dr. Halász Gábor
egyetemi docens
IK
2013
Dr. Török Éva
egyetemi tanársegéd
ÁJK
2013kit-hallgtudpubl.jpgAz Év Hallgatói Tudományos Publikációja Aranyérem

A díjat a DE TEK olyan PhD hallgatója vagy hallgatói közössége kaphatja, aki/amely az adományozást megelőző évben vagy az adományozás évében augusztus 31-ig kiemelkedő szakmai jelentőségű disszertációt vagy tudományos közleményt jelentetett meg. Évente legfeljebb három díj adományozható, a következő tudományterületek között lehetőleg egyenlő arányban megosztva: műszaki és természettudományok, bölcsészettudományok, társadalomtudományok. A kitüntetés adományozásáról a kari tanácsok kezdeményezésére és a DE TEK Tudományos és Innovációs Bizottsága javaslatára a DE TEK Tanácsa dönt. A díjjal oklevél és érem jár.


Dr. Schnitchen Csaba
egyetemi tanársegéd
TTK 2007
Kerepeszki Róbert
egyetemi tanársegéd, PhD hallgató
BTK
2008
Bazsó András
PhD hallgató
TTK
2008
Dr. Juhász-Tóth Angéla 
PhD hallgató
ÁJK
2008
Purger Mihály
tudományos segédmunkatárs
TTK
2009
Dr. Barta Attila
egyetemi tanársegéd
ÁJK
2009
Pásztor Éva
tanársegéd
BTK
2009
Kunkli Roland
PhD hallgató
IK
2010
Orosz Ágnes
PhD hallgató
KTK
2010
Makó Judit
PhD hallgató
TTK
2010
Dr. Szilágyi Emese
PhD hallgató
ÁJK
2011
Antal Bálint
PhD hallgató
IK
2011
Dr. Engler Ágnes
tanársegéd
BTK
2011
Hallgatói Műhelytanulmányok I. szerzői
hallgatók
BTK
2012
Dr. Török Éva
hallgató
ÁJK
2012
Dóka Éva
hallgató
TTK
2012
Danku Zsuzsa
PhD hallgató
TTK
2013
Dr. Zoványi Nikolett
doktorjelölti ösztöndíjas
ÁJK
2013Az Év Találmánya Aranyérem

A díjat a DE TEK olyan oktatója, kutatója vagy kutatói közössége kaphatja, aki/amely a DE TEK tudományos műhelyeinek magas színvonalát tükröző, nemzetközi mércével is versenyképes szabadalom kimunkálásában meghatározó szerepet játszott. A díjjal oklevél és érem jár, évente legfeljebb egy adományozható, odaítéléséről a DE TEK Tudományos és Innovációs Bizottsága javaslatára a DE TEK Tanácsa dönt.kit-vezetotan.jpgKiváló Vezetőtanár

A kitüntetésben a helyi gyakorló, illetve bázis általános és középiskolák vezetőtanárai részesülhetnek. A kitüntetésben évente két fő részesülhet. A kitüntetés formája oklevél, összege minimálbér négyszerese.Mózesné Szabó Judit
igazgatóhelyettes, vezetőtanár
KLGYÁI 2007
Dr. Rubovszky Kálmánné
vezetőtanár
KLGYG
2007
Dr. Székely Gézáné
vezetőtanár
KLGYÁI
2008
Dr. Görömbei Andrásné
igazgatóhelyettes, vezetőtanár
KLGYG
2008
Dr. Bohdaneczky Lászlóné
vezetőtanár
KLGYG
2008
Dr. Szilágyi Tamás
vezetőtanár
KLGYG  2009
Dr. Kirsch Éva  vezetőtanár
KLGYG
2009
Vidáné dr. Nagy Emese  vezetőtanár
Kölcsey Ferenc Református
Tanítóképző Főiskola 
2009
Dr. Futóné Monori Edit  tanár
KLGYG  2010
Tóth Györgyné
vezetőtanár
KLGYÁI  2010
Sápiné Bényei Rita  vezetőtanár
KLGYÁI  2010
Kovácsné Malatinszky Márta
vezetőtanár
KLGYG
2011
Dr. Vargáné Csatáry Tünde
igazgatóhelyettes, vezetőtanár
KLGYÁI
2011
Újné Pethő Andrea
tanár
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Intézmény
2011
Biró Erzsébet
vezetőtanár
KLGYG
2012
Becs Katalin
vezetőtanár
KLGYÁI
2012
Homolya Ferenc
tanár
Medgyessy Ferenc Gimnázium és
Művészeti Szakközépiskola
2012
Ferencz Márta vezetőtanár
KLGYG
2013
Bikszády István
vezetőtanár
KLGYÁI
2013
Andicsné Székely Éva
vezetőtanár
KLGYÁI
2013kit-mentortan.jpgKiváló Mentortanár

A kitüntetésben azok a vidéki általános és középiskolák tanárai részesülhetnek, amelyekben a DE hallgatói vidéki tanítási gyakorlaton vesznek részt. A kitüntetésben évente két fő részesülhet. A kitüntetés formája oklevél, összege minimálbér négyszerese.Csendes Julianna
tanár Karacs Ferenc Gimnázium, Püspökladány
2007
Deli Lajos
tanár
Hőgyes Endre Gimnázium, Hajdúszoboszló
2007
Kálnai Zsolt
tanár, igazgatóhelyettes
Arany János Gimnázium, Berettyóújfalu
2008
Hudivók Marianna
tanszakvezető tanár
Vikár Sándor Zeneiskola, Nyíregyháza
2009
Török Emese
tanár
I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium, Derecske
2010
Farkasvölgyi Győző      
tanár
I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium, Derecske
2011
Gergelyné Pivarnyik Rita
tanár
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Nyíregyháza
2012
Bánfalvi Katalin
tanár
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Zeneiskola-AMI
2013kit-helyigyak.jpgKiváló Helyi Gyakorlóhely

A kitüntetésben a helyi bázis és partneriskolák részesülhetnek. A kitüntetésben évente egy iskola részesülhet. A kitüntetés formája vándorserleg, melyre felvésetik az iskola neve és székhelye.
A serleget az iskola igazgatója veszi át.
Simonffy Emil Zeneiskola
2007
Tóth Árpád Gimnázium
2008
Fazekas Mihály Gimnázium
2009
Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola
2010
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI
2011
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium
2012
Ady Endre Gimnázium
2013

kit-videkigyak.jpgKiváló Vidéki Gyakorlóhely

A kitüntetésben azok a vidéki gyakorlóhelyek és partneriskolák részesülhetnek, amelyekben a DE hallgatói vidéki tanítási gyakorlaton vesznek részt. A kitüntetésben évente egy iskola részesülhet.
A kitüntetés formája vándorserleg, melyre felvésetik az iskola neve és székhelye.
A serleget az iskola igazgatója veszi át.

Bocskai István Gimnázium Hajdúböszörmény
2007
Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Hajdúszoboszló
2008
Vasvári Pál Gimnázium Nyíregyháza
2009
Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Püspökladány
2010
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Hajdúnánás
2011
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Nyíregyháza
2012
Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola Berettyóújfalu
2013