Magunkról

Küldetésnyilatkozat


A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok a jogelőd Kossuth Lajos Tudományegyetem, és a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola hagyományaira alapozva a karokon és azok együttműködésének keretében az állam- és jogtudományok, a bölcsész- és társadalomtudományok, az informatikai tudományok, a gazdaságtudományok, a természettudományok és a kapcsolódó műszaki tudományok illetve a művészetek területén alap-, mester-, és doktori képzést, valamint felsőfokú szakképzést, továbbképzést és rövid ciklusú képzést folytat – tekintettel az élethosszig tartó tanulás igényére is. Kiemelkedő erőssége a multidiszciplináris háttér, fokozott figyelmet fordít az ebből eredő szinergiahatások kihasználására.

A Debreceni Egyetem egységeként az oktatásban és kutatásban – mint alaptevékenységben – vezető szerepet kíván játszani a felsőoktatási intézmények sorában. A tanárképzés és az óvodapedagógus képzés egyetemi gazdájaként gondoskodik a jövő pedagógusainak kiemelkedő színvonalú képzéséről. Törekszik a műszaki mérnöki képzés regionális megerősítésére. Sikerességének alapköve a nemzetközi színvonalú tudományos és művészeti tevékenység, melyet versenyképessége megőrzése érdekében folyamatosan fejleszt. Tevékenységével a régió meghatározó kutató, tanácsadó és szolgáltató központjává, és ezzel a gazdaság fejlődésének kulcsszereplőjévé kíván válni. Szoros együttműködésre törekszik a Debreceni Egyetem más egységeivel, az európai felsőoktatási térség felsőoktatási intézményeivel, a nonprofit és a versenyszférával, valamint az önkormányzatokkal. Tevékenysége során elkötelezi magát a minőség és az innováció mellett, építve azok felsőoktatási versenyben betöltött, hosszú távon is meghatározó szerepére.

Vezetőség

A Vezetőség a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok stratégiai céljainak megvalósításával és a működtetéssel kapcsolatos döntési és egyeztetési feladatokat látja el, és az elnök vezetésével minden héten ülésezik. A testület összetétele:

gaal_istvan_2.jpg Prof. Dr. Gaál István
elnök, rektorhelyettes

Az elnök képviseli a Tudományegyetemi Karokat, egyeztetések útján kijelöli a stratégiai célokat, és gondoskodik azok megvalósításáról. Vezeti a különböző testületeket, szerződéseket köt és kötelezettségeket vállal. Rektorhelyettesként biztosítja, hogy a Tudományegyetemi Karok céljai összhangban legyenek a Debreceni Egyetem céljaival és elősegítsék azok elérését. Tagja a Szenátusnak és a Rektori Vezetésnek is.

Prof. Dr. Gaál István matematikus, a Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézetének professzora, az Algebra és Számelmélet Tanszék vezetője. 1960-ban született, egyetemi diplomáját, PhD fokozatát és habilitációját a Debreceni Egyetemen szerezte meg és 2003 óta az MTA doktora.
 szabo_bela.jpg
Prof. Dr. Szabó Béla
elnökhelyettes

Figyelemmel kíséri az elnök által rábízott kiemelt fontosságú tevékenységek megvalósulását, a külkapcsolatok tekintetében pedig felügyeletet gyakorol a Tudományegyetemi Karok szintjén kezelt nemzetközi szerződések (ERASMUS, Atlantis és egyéb programok) és az angol nyelvű képzési program felett.

Prof. Dr. Szabó Béla jogász, az Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető professzora. 1962-ben született, egyetemi diplomáját, PhD fokozatát, valamint habilitációját a Miskolci Egyetemen szerezte meg. A Jogtörténeti Tanszék vezetője.
 csorba_peter.jpg
Prof. Dr. Csorba Péter
tanárképzési főigazgató

Egyetemi szinten felügyeli a tanárképzést, koordinálja azt a Tudományegyetemi Karok szintjén, valamint centrumok között is. Irányítja a Tanárképzési Csoport munkáját. Összehangolja a TEK karai között kialakuló oktatási együttműködések folyamatát.

Prof. Dr. Csorba Péter földrajz-népművelés szakon végzett a Debreceni Egyetemen, később egyéni tanulmányokat folytatott biológia szakon, 2000-ben habilitált és 2008. óta az MTA doktora. A Természettudományi és Technológiai Kar Földtudományi Intézetének egyetemi tanára, jelenleg igazgatója. A Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék vezetője.
 nagy_attila.jpg  
Nagy Attila

az Elnöki Hivatal vezetője

A Tudományegyetemi Karok igazgatási vezetőjeként felügyeli a végrehajtás adminisztratív szintjeit és közvetlenül irányítja az Elnöki Hivatal tevékenységét. Gondoskodik a különböző testületek üléseinek megfelelő előkészítéséről, a határozatok végrehajtásáról, a TEK karainak, oktatóinak, dolgozóinak tájékoztatásáról.

Nagy Attila angol nyelv és irodalom szakon szerzett egyetemi oklevelet a Debreceni Egyetemen, majd Master of Business Administration (MBA) diplomát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 1980-ban született, jelenlegi pozícióját a TEK létrejötte, 2004 óta tölti be.
 pozsonyi_zoltan.jpg
Pozsonyi Zoltán
gazdasági igazgató

Biztosítja a Tudományegyetemi Karok gazdaságilag hatékony és szabályos működését, valamint a campusok teljes körű üzemeltetését. Valamennyi szerződést és kötelezettség-vállalást ellenjegyez. Irányítja a Gazdasági Igazgatóságot. Gazdasági főigazgató-helyettesként átfogóan felelős a Tudományegyetemi Karok stabil gazdasági működéséért.

Pozsonyi Zoltán közgazdász egyetemi diplomával rendelkezik, melyet a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett meg. 1956-ban született és a Tudományegyetemi Karok megalakulása óta tölti be jelenlegi pozícióját.
 szanto_zsuzsanna.jpg
Dr. Szántó Zsuzsanna

stratégiai igazgató

Koordinálja és szervezi a Tudományegyetemi Karok innovációs pályázatainak előkészítését, beadását és megvalósítását. Ezzel összefüggésben a karok felé szolgáltató szerepet tölt be, külső szervezeteknél, támogatást folyósító hatóságoknál jár el és részt vesz bizonyos pályázatok egyetemi szintű koordinációjában is.

Dr. Szántó Zsuzsanna vegyész szakon végzett a Debreceni Egyetemen, majd ugyanezen a területen szerzett PhD fokozatot. 1969 -ben született és 2008 óta, elsőként tölti be a stratégiai igazgatói pozíciót.