Kihelyezett tanszékek

Borászati Mikrobiológiai Kihelyezett Tanszék (TTK)

Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
Dr. Bihari Zoltán, igazgató, a kihelyezett tanszék vezetője

bihari_z.jpg  A Természettudományi és Technológiai Kar és a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet közötti szakmai kapcsolatok (kutatási együttműködések, a hallgatók nyári szakmai munkája, PhD munkák) bővítése érdekében 2012. szeptember 13-án együttműködési megállapodást írtak alá. Az együttműködés célja a kutatás és oktatás kiszélesítése, a megállapodó felek számára kölcsönösen előnyös kapcsolat hatékonyságának javítása, ezen belül kiemelten a biológus képzés színvonalának emelése, valamint a gyakorlati oktatás, a gyakorlat oldaláról elvárt alapvető kompetenciák fejlesztése. További kiemelt cél az alapkutatások végzése borászati téren (különös tekintettel mikrobiológiai és genetikai vonatkozásokra), az alapkutatás mellett felhasználás-orientált kutatásfejlesztés, innováció, az ágazat jelenlegi és jövőbeli problémáinak megoldását elősegítő közös tevékenység folytatása, elméleti és hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemerek képzése. 

DE-ATOMKI Környezetfizikai Kihelyezett Tanszék (TTK)

MTA ATOMKI
Dr. Csige István, tudományos főmunkatárs, a kihelyezett tanszék vezetője

csigei.jpg MTA Atommagkutató Intézet – Fizikai Intézet
A Környezetfizikai Tanszék 2001. év elején jött létre a Debreceni Egyetem Természettudományi Kara és az MTA Atommagkutató Intézete (ATOMKI) által kötött megállapodás alapján. A tanszék feladata a környezetfizikával kapcsolatos tárgyak (pl. radiogyógyszerészet, ionizáló sugárzások mérése) oktatása, emellett lehetővé teszi a hallgatók számára az ATOMKI modern kutatási infrastruktúrájának az igénybevételét.Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék (TTK)

TEVA Gyógyszergyár Zrt.
Dr. Mihók Miklósné, kutatási igazgató, a kihelyezett tanszék vezetője

kihtsz-mihok.jpgA közös kutatásokat, az innováció elősegítését és a hallgatók munkaerő-piaci versenyképességének javítását tűzte ki célul a 2007. december 5-én létesített Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék. Az erről szóló megállapodás aláírásával a TEVA Gyógyszergyár Zrt. és a Debreceni Egyetem között már több évtizede fennálló kapcsolat szélesedett ki és a vállalat kutatói részt vesznek az egyetemi képzésekben is. A kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés a Debreceni Egyetemen elsősorban a vegyész, a vegyészmérnök és a gyógyszerész szakos hallgatókat érinti, akiknek így lehetőségük nyílik jövendő szakmájuk gyakorlati fogásait is megismerni és elsajátítani a TEVA Gyógyszergyár Zrt. termelési, kutatás-fejlesztési, minőségbiztosítási területein alkalmazott eljárásait. A kutatásfejlesztési területen történő közös munka olyan szabadalmakhoz is vezethet, melyek a gyógyszeripar húzóágazattá válásával megalapozhatják a régió gazdasági felemelkedését is.

Infokommunikációs Rendszerek Üzemeltetése Kihelyezett Tanszék (IK)A Debreceni Egyetem és az IT Services Hungary Kft (ITSH Kft.) közötti együttműködési megállapodás 2010. december 20-i aláírásával létrejött kihelyezett tanszék a vállalat debreceni telephelyén működik. Az ITSH Kft. debreceni szolgáltató központja 2007-ben alakult meg, és a kihelyezett tanszék létrejöttével megteremtődtek azok a feltételek, melyek elősegítik az egyetemen folyó oktatás és kutatás összehangolását az informatikai cégek részéről elvárt, piacképes tudással. A kihelyezett tanszék által indított kurzusok célja, hogy a programtervező informatikus, mérnök informatikus és gazdaságinformatikus hallgatók oktatásában a gyakorlat oldaláról elvárt alapvető kompetenciákat fejlesszék. Ehhez hozzájárulnak a valós munkakörnyezetbe helyezett számítógépes gyakorlatok, ahol a szolgáltató központban alkalmazott technológiákkal a gyakorlatban ismerkedhetnek meg a hallgatók. Az ITSH Kft. több rendezvény, szakmai nap, konferencia szervezésében részt vállalt az egyetemen. Munkatársaik magas színvonalú előadásokkal részt vesznek az Informatikai Kar oktatási tevékenységében. Mindezek elsősorban elmélyült szakmai kapcsolatokat, egyetemi hallgatók gyakornoki rendszerben történő fogadását; valamint az ITSH Kft. tevékenységét, működését segítő és alátámasztó kutatásokat és közös elemzéseket, diploma- és PhD munkákat jelentenek a két intézmény között. A kihelyezett tanszék létrejöttével lehetőség nyílik a közös kutatási, oktatási pályázatokon való részvételre is.

Munkatudományi Kihelyezett Tanszék (KTK)

Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete
Dr. Makó Csaba, egyetemi tanár, kutatóműhely-vezető, a kihelyezett tanszék vezetője

kihtsz-mako.jpgA Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetében 2007. november 27-én hozta létre a Munkatudományi Kihelyezett Tanszéket, melynek keretében az Intézet kutatói tantárgyak megtartásával és szakdolgozati témavezetéssel aktívan részt vehetnek a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskolájának munkájában. Az együttműködés fontos célja emellett közös kutatási programok indítása, illetve a kutatási pályázatokon történő közös részvétel lehetőségeinek kiaknázása is. A resztvevő felek rendszeres időközönként közös tudományos konferenciákat szerveznek, és lehetőséget teremtenek egymás oktatói, kutatói számára a kar, illetve az intézet tudományos fórumain történő részvételre. A kar lehetőséget teremt arra is, hogy az együttműködésben született tudományos eredmények, továbbá az intézet fontosabb kutatási eredményei a kar periodikáiban megjelenjenek.

Petrolkémiai és Polimertechnológiai Kihelyezett Tanszék (TTK)

Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.
Csernyik István, volt polimer üzletág igazgató, a kihelyezett tanszék vezetője

kihtsz-csernyik.jpgA 2009. január 12-én a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, valamint Magyarország vezető petrolkémiai vállalata, a Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. között létrejött megállapodás célja az intézmények közötti összefogás erősítése, az együttműködési területek kiszélesítése. A kihelyezett tanszék a kémia, a vegyész és a vegyészmérnök szakos hallgatók képzését színesíti korszerű, gyakorlatorientált tudás megszerzésének lehetőségével. Közös kutatási, oktatási pályázatokon is részt vesz a két intézmény, továbbá az egyetem oktatói szakértői tevékenységgel is segítik a vegyipari vállalatot, míg a TVK szakemberei részt vesznek a Kémiai Intézet oktatási tevékenységében. A megvalósuló gyakorlati képzés részeként a hallgatók rendelkezésére áll a vállalat területén megtalálható oktatóterem és laboratórium, a fiatal vegyészek és vegyészmérnökök a nyári időszakban 6 hetes gyakorlati képzésen vehetnek részt, illetve szakmai irányítást kapnak a diplomaés szakdolgozatok elkészítéséhez és a kapcsolódó munkák, értékelések elvégzéséhez. A TVK számára két okból is értékes ez az együttműködés: Egyfelől segítheti a vállalatot magasan kvalifikált munkaerő-utánpótlási igényeinek kiszolgálásában, másfelől az egyetemről több gyakorlati ismerettel és tapasztalattal kikerülő pályakezdő mérnökök és vegyészek beilleszkedési, betanulási folyamata és ideje is gyorsabbá válik ezáltal. Ez kézzelfogható előnyökkel jár a munkáltató és a dolgozó számára is.

Természetvédelmi Zoológiai Kihelyezett Tanszék (TTK)

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága
Dr. Végvári Zsolt, a kihelyezett tanszék vezetője

kihtsz-vegvari.jpgA Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága és a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok 2009. február 26-án kötött együttműködési megállapodást az oktatási és kutatási tevékenység összehangolására, melynek szakmai gazdája az egyetem részéről a Biológiai és Ökológiai Intézet. A kihelyezett tanszék élő laborként működik, mely a Debreceni Egyetem hallgatóinak – már csak földrajzi közelsége miatt is – kiváló gyakorlati helyet, szakmai fejlődési lehetőséget biztosít. Az együttműködés további képzések akkreditációját is megalapozta. A Debreceni Egyetem tervezi többek között a biológus mesterképzés keretein belül zoológus szakirány, valamint egy zoológus felsőfokú szakirányú továbbképzés beindítását is, melyek elvégzéséhez szükséges terepgyakorlatok és terepkutatások szintén a Hortobágyi Nemzeti Parkban kapnak helyet. A megállapodásnak köszönhetően bővül a gyakorlati képzés spektruma, valamint emelkedik a biológus és környezettan szakos hallgatók képzési színvonala is. Az oktatás mellett természetesen a kutatási tevékenységek összehangolása is fontos szerepet játszik. Az Európai Unió környezet- és természetvédelmi projekteket támogató LIFE programjában eddig is sikeresen vett részt közösen a két intézmény, az erősödő együttműködés pedig további eredményes részvételt biztosíthat.

Területi Tervezési és Fejlesztéspolitikai Kihelyezett Tanszék (TTK)

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Dr. Mező Ferenc, igazgatóhelyettes, a kihelyezett tanszék vezetője

kihtsz-mezo.jpgA Debreceni Egyetem és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ÉARFÜ) együttműködésének köszönhetően 2009. március 31-én először alakult regionális politikai, területfejlesztési kihelyezett tanszék Magyarországon. A közel egy évtizedes kooperáció megkoronázásaként létrejött Területi Tervezési és Fejlesztéspolitikai Kihelyezett Tanszék elsősorban a területfejlesztő geográfus szakos hallgatók gyakorlatorientált mesterképzésének kiemelt helyszíne, hiszen a megállapodás értelmében az ügynökség évente 40-50 diáknak biztosít kutatási lehetőséget és szakmai gyakorlatot. A megállapodás célja elsősorban a geográfus és közgazdász képzés színvonalának emelése, a gyakorlatorientált oktatás biztosítása, valamint közös kutatások és elemzések végzése. Az ÉARFÜ a fejlesztési ügynökségek közül először vállalta, hogy egyetemi hallgatók számára biztosítja a szakmai látogatás és a nyári szakmai gyakorlat lehetőségét. Az ügynökség aktívan segíti továbbá a tudományos diákköri munkák, a szakdolgozatok, valamint PhD disszertációk készítését és értékelését is. Az együttműködés eredményességét mutatja az is, hogy az egyetemi oktatók szakmai vélemények adásával rendszeresen segítik az ügynökség munkáját.