Karok

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK)

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a Debreceni Egyetem négy tradicionális karának egyike, mely hosszú szünet után 1996-ban kezdte újra működését, azonban az azóta eltelt idő már elegendő volt arra, hogy kialakuljanak a Kar képzéseinek sarokkövei, és a szakma is meg tudja határozni a debreceni jogi kar diplomájának értékét - méghozzá a Debreceni Egyetemtől megszokott igen magas szinten. Az oktatást minden igényt kielégítő infrastrukturális feltételek egészítik ki, így minden a hallgatók számára fontos szolgáltatás a Campus területén elérhető (tanulmányi ügyintézés, jogi könyvesbolt, könyvtár, étkezési, sportolási és szórakozási lehetőségek, és a Campus Hotel is). Az eredményességet jól mutatja, hogy a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói 2009-ben ezüstérmesek lettek az első jogesetmegoldó világversenyen, ahol 60 ország csapatai közül szerezték meg a dobogós helyet. A hallgatóbarát képzés, az otthonos légkör egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a végzősök döntő többsége (80%) – elmondásuk szerint – ismét a debreceni jogi kart választaná, ha újra kellene felvételiznie.

Bölcsészettudományi Kar (BTK)

A kar hallgatói Közép-Európa egyik legszebbnek tartott egyetemi épületében, a Debreceni Egyetem jelképének is számító Főépületében tanulhatnak. A kar könyvtári ellátottsága kiváló: egyrészt számos kari tanszéknek, intézetnek hatalmas szakmai anyaga van, másrészt itt működik az ország második nemzeti könyvtára is. A Bölcsészettudományi Kar legnagyobb értékét a sokszínűsége adja, jól megfér egymás mellett a klasszikus kultúra egyik alapköve, a latin és a manapság egyre népszerűbb, dinamikusan fejlődő kommunikáció szak vagy a hagyományosan erős pszichológus képzés is. Nyelvek esetében az érdeklődők tanulhatnak még lengyelül, oroszul, ukránul, bolgárul, franciául, olaszul és finnül is. Ráadásul a bölcsész diploma más területekre is jól konvertálható, hiszen a diplomát szerzők megfelelő általános műveltséggel, tanulási, rendszeralkotó és problémamegoldó képességgel rendelkeznek, ezért a legkülönbözőbb profilú cégek, munkáltatók
érdeklődnek utánuk.

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (GYFK)

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar jogelődjét, az országosan is jól ismert Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskolát 1970-ben alapították. Ebben az intézményben közel 30 évig készítették fel az ország legjobb óvodapedagógusait, 1992-től a szociálpedagógusokat is. A Debreceni Egyetem hajdúböszörményi kara nemcsak oktatási intézményként, hanem a város kulturális, szellemi műhelyeként is jelentős szerepet játszik. Kiváló infrastrukturális feltételei mellett igazi erőssége a gyakorlatközpontú képzés. A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar úgy vált az óvóképzés, az óvodai nevelés, a szociálpedagógia, és lassan a felnőttképzés szellemi műhelyévé, hogy egyrészt partnerként hívta a város szakembereit kutatásaihoz, másrészt igyekezett megosztani, elosztani azt a tudástőkét, amelyet a képzés, a közoktatás, a szociális ellátás, a képzőművészet, a zenekultúra területén szerzett

Informatikai Kar (IK)

Az Informatikai Kar az egyetemi oktatás és a tudományos kutatás területén meghatározó szerepet játszik a régióban. Oktatóink évtizedek óta nemzetközileg elismert szinten képzik az informatikusokat, jelentős, nemzetközileg is jegyzett szellemi potenciált képviselnek. A kar kitűnő kapcsolatot ápol a piaci szereplőkkel, így a hallgatóknak több gyakornoki programban is van lehetőségük részt venni a legnagyobb informatikai cégeknél. A leendő informatikusok hamarosan digitális tananyagokból sajátíthatják el ismereteiket. Példaértékű a hallgatói élet és önszerveződés is, hiszen félévről félévre a fiatalokat érdeklő, nem csak informatikai profilú programok egészítik ki a mindennapokat.

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar (KTK)

A kar színvonalas közgazdasági-üzleti képzésen túl számtalan lehetőséget biztosít a hallgatók széleskörű érdeklődésének a kielégítésére. Azoknak nyújt színvonalas képzést, akik a gazdaság és a közigazgatás különböző területein képzelik el karrierjüket, ezen területeken szeretnének gazdasági szakemberként dolgozni. Az alapszakok alkalmazkodnak a munkaerőpiac változó igényeihez, az egész életen át tartó tanuláshoz igazodóan általános ismeretek, készségek, képességek és a szakmai kompetenciák, valamint a munkába álláshoz szükséges szakmai gyakorlat megszerzését biztosítva. A motivált hallgatók nemzetközi képzésben is részt vehetnek és ennek keretében akár az Amerikai Egyesült Államok egyik egyetemére is eljuthatnak.

Műszaki Kar (MK)

A Műszaki Karon több mint 40 éves múltra tekint vissza a mérnökképzés. Régiónk felfejlesztésének egyik kulcsa, hogy legyenek helyben, kellő számban és főleg megfelelő szinten képzett gyakorlati tudással rendelkező mérnökök, akik képesek a térség hagyományaiból, lehetőségeiből fakadó területeken korszerű technológia fogadására és üzemeltetésére. A Műszaki Kar ennek a célnak megfelelően alakította ki képzési struktúráját, közel 80 mérnöki végzettségű, többéves ipari gyakorlattal is rendelkező, megfelelő tudományos fokozatot elért oktatójával, további 10 tanszéki mérnökével és szakoktatójával pedig tervezhető életpályát, karrierlehetőséget biztosít hallgatóinak. Hallgatóink már egyetemi éveik alatt kipróbálhatják magukat, néhányan közülük például sűrített levegővel hajtott autókat (pneumobilokat) építenek, melyekkel országos versenyen évek óta első helyezéseket érnek el, csakúgy, mint az elektromos energiát használó elektromobilokkal

Természettudományi és Technológiai Kar (TTK)

A természettudományi képzés hat évtizede, nemzetközi mércével mérve is magas szinten folyik a karon. Kiváló laboratóriumi infrastruktúrával, modern épületekkel, akadémiai kutatói háttérrel sajátíthatják el a hallgatók a természettudományokat Debrecenben. A gyakorlatközpontú oktatást is szem előtt tartja a kar, hiszen kihelyezett tanszékeket működtet a TEVA Gyógyszergyár Zrt., a Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. telephelyén és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságán is, melyek mind gyakorlóhelyként mind kutatási területként is szolgálnak. A kar hallgatóinak olyan innovációs és alapkutatási tevékenységekbe van módjuk bekapcsolódni, melyek közül több nemzetközi visszhangot is kiváltó felfedezéssé növi ki magát.

Zeneművészeti Kar (ZK)

Debrecenben a főiskolai szintű zeneiskolai tanárképzés 1966-ban kezdődött meg. A Kar akkori jogelődjét Gulyás György Liszt-díjas karnagy, érdemes művész hozta létre. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zene- és Énektanárképző Intézet Debreceni Tagozata országos
intézményhálózat tagjaként kezdte meg működését. 2006. november 29. sorsdöntő dátum: ekkor avatta fel az Egyetem rektora a Zeneművészeti Kart. A nemrég 40 esztendős oktatási egység igen fontos szerepet játszott és játszik ma is a régió zenei utánpótlás nevelésében, ugyanakkor olyan szellemi központja is a kulturális életnek, amely messze meghaladja oktatási feladatkörét. A város, a régió koncertjeinek, koncertsorozatainak nagy hányada hangzik el a Liszt teremben, amely egyben a hallgatók és az oktató művészek számára is gyakori fellépések színhelye. A Kar 2001-ben a zenei felsőoktatási intézmények között az országban először indított saját rendezésű
hangversenysorozatokat. A kar hallgatói folyamatosan kiváló országos és nemzetközi versenyeredményekkel öregbítik az egyetem nevét, az intézmény falain belül alakult zenekarok pedig országos hírnévre is szert tesznek, itt alakult például a Talamba ütőegyüttes is.