Angol nyelvű LL.M képzés jogászoknak

2014 februárjában indítja először angol nyelvű European and International Business Law (európai és nemzetközi üzleti jog) LL.M (master of laws) képzését a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara.

Az államilag akkreditált és elismert képzés egy jogi diplomára épülő második mesterképzés, mely mesterdiplomát ad. Az LL.M képzések – és különösen az európai és nemzetközi üzleti jog területén hirdetett LL.M képzések – nagy népszerűségnek örvendenek a világon mindenhol. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban számos egyetem kínálja őket, így széles körben elfogadott és elismert szakmai képzésről van szó.

A program célja olyan jogászok képzése, akik a jogászképzésben megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukra épülően ismerik az európai és nemzetközi üzleti-gazdasági joganyagot, az európai integráción kívüli gazdasági folyamatok komplex jogi szabályozását, munkanyelvként alkalmazható angol szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek. Az LLM képzésben az európai gazdasági integráció intézményei és a belső piac működése mellett jogharmonizációs és nemzetközi üzleti jogi ismereteket, valamint olyan speciális szakjogi ismereteket (pl. szellemi tulajdonjog európai és nemzetközi védelme, európai szerződési jog, nemzetközi adásvételi jog, külkereskedelmi tranzakciók joga, európai társasági jog, stb.) is elsajátíthatnak hallgatóink, az angol jogi szaknyelv terminológiáival megismerkedve, melyek a külkereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos ügyekben és általában a nemzetközi gazdasági jog világában is hasznos segítséget jelentenek majd a jogászi hivatás gyakorlása során.

A debreceni jogi kar az új LL.M képzés struktúráját úgy építette fel, hogy a leginkább elismert nyugat-európai egyetemek képzéseit vette alapul. Az új LL.M szak nyitva áll magyar és külföldi állampolgárok számára egyaránt. A 2 féléves képzési idő alatt a hallgatók olyan modern ismeretekkel gazdagodhatnak, melyeket akár hazai, akár külföldi jogászi munkájuk során sikerrel kamatoztathatnak. A képzés ezen túl az angol jogi szaknyelvi tudást is fejleszti, valamint problémaorientált, konstruktív gondolkodásra és önálló munkára készíti fel a hallgatókat. Az LL.M diploma megszerzését követően a Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában is kínálunk továbblépést a doktori (PhD) képzés iránt érdeklődő hallgatóinknak.

Az angol nyelvű LL.M képzés képzési ideje 2 félév. Az LL.M mesterdiploma megszerzéséhez szükséges kreditek száma 60.
A képzésre való belépés feltételei: jogi diploma és legalább középfokú angol nyelvvizsga (B2 szint).

A képzést nappali és levelező tagozaton egyaránt hirdeti a debreceni jogi kar. A nappali tagozatos képzés költsége 290.000 Ft/félév, a levelező tagozatos képzés költsége 230.000 Ft/félév.

Az angol nyelvű LL.M iránt érdeklődők a keresztfélévben (2014. februárban) induló képzésekre irányadó, Oktatási Hivatal által szervezett központi felvételi eljárás keretében, a www.felvi.hu oldalon jelentkezhetnek, az ott meghatározott eljárásrendben 2013. október 15. és november 15. között.

Bővebb információ: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges , valamint az (52) 512-701 telefonszámon.