Ösztöndíj Közép- és Kelet-Európai egyetemekre

A 2000-ben életre hívott Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) küldetése a Szlovákia, Csehország, Magyarország és Lengyelország közti kölcsönönös együttműködés elmélyítése, a szerződő felek országai közti kapcsolatok szilárdítása.

Célkitűzése, hogy a négyoldalú kulturális, tudományos, tudományos kutatói, művelődésügyi, turisztikai tervezetek támogatásával, a fiatalok csereakcióinak és a határokon átívelő kapcsolatok szorgalmazásával a Visegrádi Négyek országai között szoros regionális együttműködést hozzon létre.

Az IVF „Intra-Visegrad” ösztöndíja keretében a magyar mester- és posztgraduális képzésben résztvevő hallgatóknak is lehetőségük nyílik a 2014/15-ös tanévben 1 vagy 2 szemesztert a visegrádi országok (Szlovákia, Csehország, Lengyelország) valamely felsőoktatási intézményében tölteni.

Az „Out-Going” program keretében a visegrádi országok (köztük Magyarország) mester- és posztgraduális képzésben résztvevő diákjai az alábbi országok egyetemein tölthetnek el 1 vagy 2 szemesztert:
Albánia • Azerbajdzsán • Bosznia-Hercegovina • Fehéroroszország • Grúzia • Horvátország • Macedónia • Moldova • Montenegró • Örményország • Szerbia • Ukrajna

A nyertes pályázók félévenként 2300 eurós ösztöndíjat kapnak. Amennyiben a választott egyetem 1500 km-nél távolabb fekszik a pályázó anyaegyetemétől, a hallgató utazási támogatásra is jogosult.

A hallgatók maguk választhatják ki a résztvevő országok egyetemei közül azt az intézményt, ahol tanulmányokat kívánnak folytatni. A jelentkezési laphoz a választott egyetem fogadólevelét is csatolni kell, a diploma hitelesített angol nyelvű fordításával és az angol nyelvű munkatervvel együtt.

A 2014/15-es tanévre a jelentkezési határidő 2014. január 31.

További információ és jelentkezés:
www.visegradfund.org/scholarships