Alapítványok

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány

A 2009-ben létrejött alapítvány célja egy olyan kör kialakítása, melyhez a város és a régió vállalkozásai és egyénei csatlakozhatnak és támogathatják a Zeneművészeti Karon folyó munkát, hiszen a zeneművészeti felsőoktatás jellegéből adódóan köztudottan a legköltségesebb oktatási formák egyike. Az Alapítványhoz érkező adományokat hangszerek beszerzésére és javítására, valamint más forrásból nem fedezhető, de a képzéshez szükséges eszközök megvásárlására költi az Alapítvány, mellyel hozzájárulnak az oktatás színvonalának fenntartásához és emeléséhez.

Az Alapítvány céljai megvalósításához köszönettel fogad adományokat.

Székhely: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Adószám: 18998784-1-09
Bankszámlaszám: 11738235-20000710-00000000

Az Alapítványnak nyújtott adományokról igazolást kell kiállítanunk, ezért kérjük a Tisztelt Adományozókat, hogy az alábbi igazolásminták közül a számára megfelelőt szíveskedjenek kitölteni és az Alapítvány székhelyére eljuttatni. Az adományt köszönjük!  


doc Adatlap közcélú adomány befizetéséről szóló igazoláshoz (magánszemély részére)
doc Adatlap közcélú adomány befizetéséről szóló igazoláshoz (nem magánszemély részére)

A Magyar Vidékért Pro Regione Alapítvány

A Hajdúsági Agráripari Rt. Igazgatósága a tehetséges fiatalok egyetemi tanulmányainak támogatására, a magyar szellemi elit utánpótlás bázisának szélesítése érdekében 1990-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem javára hozta létre az alapítványt. Az alapítvány támogatására két kategóriában – hallgatói ösztöndíj és doktori ösztöndíj – lehet pályázatot benyújtani. Az alapítvány a 10 hónapra szóló hallgatói ösztöndíj megítélésével segíti az anyagi gondoktól mentes egyetemi képzés lehetőségét a tehetséges, nappali tagozaton tanulmányokat folytató fiatalok számára. Az ösztöndíj mértéke havi 10.000 Ft, mely hallgatói pályázatok esetében 10, doktoranduszok esetében 12 hónapra szól. A pályázatot az alapítvány minden évben egyszer írja ki.

A díjak átadására október 23-án kerül sor.

Kapcsolat:
Tudományegyetemi Karok Elnöki Hivatal, Tanárképzési Csoport
4010 Debrecen, Pf. 95., e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
Tel.: (52) 512 937, Fax.: (52) 512 987

Az Alapítvány céljai megvalósításához köszönettel fogad adományokat.

Székhely: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Adószám: 19122586-1-09
Bankszámlaszám: 10403428-34215319-00000000

Universitas Alapítvány

Az alapítvány a kiemelkedő szellemi teljesítmény elismerését és magas szintű oktatási és
tudományos kutatási tevékenységet támogatja. A támogatásra évente egyszer az alábbi
kategóriákban pályázhatnak a Tudományegyetemi Karok oktatói és hallgatói:

  1. Hallgatói tudományos eredmény elismerése
  2. Hallgatói támogatás tervezett hazai/külföldi szakmai úthoz (konferencia, külföldi ösztöndíj)
  3. Támogatás hallgatói kutatást szolgáló eszközök beszerzéséhez
  4. Fiatal oktatói-kutatói tudományos eredmény elismerése
  5. Fiatal oktatói-kutatói támogatás tervezett hazai/külföldi szakmai úthoz
  6. Vendégkutatók – oktatók tervezett meghívása
  7. Rendezvények támogatása
  8. Könyvkiadás támogatása


Az alapítványt a Kereskedelmi Bank Rt. (jelenleg K&H Bank Zrt.) 1988. december 17-én a
Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesítette. A díjak átadására március 15-én kerül sor.

Kapcsolat:
Tudományegyetemi Karok Elnöki Hivatal, Tanárképzési Csoport
4010 Debrecen, Pf. 95., e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
Tel.: (52) 512 937, Fax.: (52) 512 987

Az Alapítvány céljai megvalósításához köszönettel fogad adományokat.

Székhely: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Adószám: 19122579-1-09
Bankszámlaszám: 10403428-34210091-00000000